Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狡猾
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 狡猾
[jiao3 hua2] (封) اغفال;بسنډول;تقلب;تېر ايستنه;تېرايستنګ;تېرويستنه;ټګي برګي;چل مل;چمبازي;چمغېل;حرام زادګي;دروه;دروهنه;دوکه;ړنګېدل;ښوهونه;غبن;غلېب;غولونګ;غولونه;فرېب;فرېبکاري;ګوري