Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狮头 狮子
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shi1] (粪) شېرببر;ببر;حارث;زمرى;غضنفر;شين زمرى;بابر;اسد;شېر;تڼهار
[shi1 tou2 ren2 xiang4] (粪繷钩) تاروګی
3. 狮子
[shi1 zi5] (粪) شېرببر;ببر;حارث;زمرى;غضنفر;شين زمرى;بابر;اسد;شېر;تڼهار