Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[biao1] (趎) بړبښکۍ;خپړ;بړبوكۍ;بړبوکۍ;بوبوره;بوربوکۍ;بوړبوکۍ;تو ند باد;توفان;چورلندی;خارخوټی;دپېريانو ډولۍ;دوړ دوړ كه;دوړ دوړکه;غړومبی;غولۍ;ګرګله;کرخنی;سيلۍ;بوړبکۍ