Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
环保 环切 环境 环带 环形 环状 环球 环生 环礁 环线 环航 环锯 环骑
环境 环境保 环境卫 环境干 环境的 环境论
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 环境
[huan2 jing4] (吏挂) احاطه;پانګونه;چاپېر;چاپېريال;چپچاپېره;خوا و شا;سرمايه ګذاري;راچاپېر;محيطي;محيط
[huan2 jing4 bao3 hu4 zhe3] (吏挂玂臔) دچاپېريال ساتنې پلوى
3. 环境保护论者
[huan2 jing4 bao3 hu4 lun4 zhe3] (吏挂玂臔阶) دچاپېريال ساتنې پلوى
4. 环境卫生的
[huan2 jing4 wei4 sheng1 de5] (吏挂矫ネ) دحفظ الصحى;دروغتيا;روغتيايي;صحى;صحي
5. 环境干燥的
[huan2 jing4 gan1 zao4 de5] (吏挂狸) وچ شانته
6. 环境的
[huan2 jing4 de5] (吏挂) محيطي
7. 环境论者
[huan2 jing4 lun4 zhe3] (吏挂阶) دچاپېريال ساتنې پلوى