Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
环保 环切 环境 环带 环形 环状 环球 环生 环礁 环线 环航 环锯 环骑
环球
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 环球
[huan2 qiu2] (吏瞴) آفاقي;ټوليز;جهاني;دنياوال;دنيايي;دنيوي;کایناتي;کروی;کره يز ◊ [huan2 qiu2] (吏瞴) آفاقي;جهاني;دنياوال;دنيايي;دنيوي;کایناتي;عالمګير;عالمي
2. 环球
[huan2 qiu2] (吏瞴) ګرد