Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
环保 环切 环境 环带 环形 环状 环球 环生 环礁 环线 环航 环锯 环骑
环线
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 环线
[huan2 xian4] (吏絬) غوړاشه;غړاشه;چپراس;اوربل;پېچوتاب;څګک;زيندۍ;سرکټ;سګک;غوټې;غوړ ياشه;لوپه;ول;پلواښه;غړېک;کړۍ;کالکوچکه;ګتمه;چوکاټي;ګرېوه;ټکۍ