Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
现世 现今 现代 现任 现存 现役 现成 现时 现有 现行
现世的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xian4 shi4 de5] (瞷) جهاني;ځمکنى;خاورين;دمځكې;دنيايى;دنيايي;زميني;ځمکنی