Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
玻璃
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bo1] () جګکټوری;آينه;آئينه;بارومتر;بارومېټر;بوتل;چشمو;(د); ښيښه;ښېښه;ښيښه;ښيښه ئى;ګډوۍ;ګيلاس;کنداره;کوندازه;کيښه;مرغچچی;ښيښه يي;ګلاس;وينه;کچ;هنداره
[bo1 li5 dao1] (件) الماس
3. 玻璃珠
[bo1 li5 zhu1] (件痌) بيګل;بوړى;بېګل;تروم;طرم;آرن;ترم;بګل;بغبغی;هارن
4. 玻璃的
[bo1 li5 de5] (件) جګکټوری;آينه;آئينه;بارومتر;بارومېټر;بوتل;چشمو;(د); ښيښه;ښېښه;ښيښه;ښيښه ئى;ګډوۍ;ګيلاس;کنداره;کوندازه;کيښه;مرغچچی;ښيښه يي;ګلاس;وينه;کچ;هنداره