Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瓣膜
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 瓣膜
[ban4 mo2] (盲饯) ( بوټىپوهنه );( ژوىپوهنه );( موسيقى );(اناتومى);(ميخانيكى);برغولى;بريښنايى څراغ;بلبلی;بلېنډه;پيسټن;ټاکۍ;چراغ;خول بور;خولپوټى;دزړه ورخ;دزړهپرده;دزړهغوږ;دموسيقى دهغو اّلاتو سورى More…