Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瓶子 瓶盖 瓶装 瓶颈
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 瓶子
[ping2 zi5] (瞺) بوتل;په بو تل كې اچول;هغه موار تچه په بو تل كى وى
2. 瓶盖
[ping2 gai4] (瞺籠) (تش مينځه شى);كپسول;كوشكوړى;کپسول;محفظه;يو پوښ چه دوا پكښى اچول شوې وى;ګرز
3. 瓶装
[ping2 zhuang1] (瞺杆) کورمغزه
4. 瓶颈
[ping2 jing3] (瞺繴) ټاکۍ;خول بور;خولپوټى;ډيډه;کاک