Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
甘蓝 甘蔗
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gan1] (ヌ) (بې مالګې);انګڅه;بلمنګه;پاسته;پوست;تازه;تاند;تندرست;چوپڼۍ;خوږ;خوږه;خوش بويه;خوشايند;خوندوره;داد;دلپذير;دلدار;سالم;ښكلى;شېريني;شيوا;ګران;ګلالى;مټايي;محبوبه;مېټايي;شيرين;سترګبېجن;مزه More…
[gan1 lan2 cai4] (ヌ屡垫) کرم;پلن پاڼی;كرم;کلم;يوډول سايه چه ګوپى ته ورته دى
3. 甘蔗
[gan1 zhe4] (ヌ僵) امسا;ترېړ;ټانټه;چکۍ سری;دبی;سوټى;شكر ګنى;عصا;كړكى دلاس لرګى;ګنى;کواره;کوتک;کونټۍ;لکړه;لوخه;متار;میزری;همسا;سرغشی;دروی والا;درمول ډل;ډانګوری;کړکی;سټک;لوړ;لرګی;درمه;بېنت;درګه More…