Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
申命 申报 申诉 申请
申诉
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 申诉
[shen1 su4] (ビ禗) ( په سترګوزړه كى خوږ لكېدنه );( دجګو عدلى محكمو );( مرافعه غوښتنه تميز غوشتنه );اپيل;اړنګ نيونه;استيناف;اعتراض;افسون;التجا;اواز More…