Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
略码
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 略码
[l黣4 ma3] (菠絏) ايين;بنيه;تنظيمول;دایېرول;دقوانينو مجموعه;رقم;رمز;رموز;ښوڅل;شفر;شيفر;عدد;قانون;(اساسي);ګړندر;کوډ;کوډله;ضابطه;مصحف;اصول;دود;كود_شِفر;مُقرَرَات