Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疏导 疏忽 疏散 疏浚 疏远
疏忽
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 疏忽
[shu1 hu1] (波┛) بې سره والی;ارزښت ټيټول;بې پروايى كول;پريښودل;غافلېدل;غفلت;غفلت كول;غفلت کول;غوږته په ايستل;له پامه غورځول;له ياده ايستل;له ياده More…