Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疯人 疯女 疯狂 疯癫
疯人 疯人的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 疯人
[feng1 ren2] (浩) ابله;انايي;انکار;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بې دماغه;بې More…
[feng1 ren2 de5] (浩) اريب;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ;ليونى