Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疯人 疯女 疯狂 疯癫
疯癫 疯癫的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 疯癫
[feng1 dian1] (浩碰) باو وهلی;بى چتى;پاګل;شوډنګ;ګادړ;لالچي;لېونغرتی;لېونى;ليونى;جنوني;ميزوب;هڅ;مجنون;خشک دماغ;زنځيري;دېوانه;ساپټ
[feng1 dian1 de5] (浩碰) ابله;انايي;انکار;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بې دماغه;بې More…