Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
痈疽
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yong1] (麝) کوردنبله;(جلد);تر پوستكى;دانه;دمل;سنجکۍ;ښنځه;سينجکۍ;سينځکۍ;شلنه;شنجکۍ;شنجه;شينجکۍ;لاندې كلكه دانه چه ډيره خوږيږى;لونه;شب چراغ
2. 痈疽
[yong1 ju1] (麝痡) پرهار;په بده اوښتى دانه;ټپ;ټت;جراحت;زخم;قرحه;ناسور;پولۍ;غاړبوجن;خوره;چاوده