Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瘦弱 瘦的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shou4 ruo4 de5] (紾畓) اخراج;آوارګي;ايستنه;بن باس;پرار;پرارونه;پردېس کېدل;پردېسي;پرديس;پرديسی;پورژنی;تبعيد;جلا هېواده;جلاهېوادي;جلاهېوادی;جلاوطنه;جلاوطني;شړل;شړل More…
2. 瘦的
[shou4 de5] (紾) اخراج;آوارګي;ايستنه;بن باس;پرار;پرارونه;پردېس کېدل;پردېسي;پرديس;پرديسی;پورژنی;تبعيد;جلا هېواده;جلاهېوادي;جلاهېوادی;جلاوطنه;جلاوطني;شړل;شړل More…