Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瘪螺
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bie3 luo2 sha1] (莽脸诏) (يو ډول وژونكيى سارى نار وغى چه دنا ولو شيانو دخوړلو څخه پيداكيږى;جنوله;چپالی;كولرا;کالرا;نرګه;وپا;کوله را;هيضه;نسبهی