Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
白乾 白兰 白内 白化 白喉 白天 白屈 白布 白报 白旗 白日 白疑 白米 白色 白费 白金 白银 白面 白骨 白鱼
白色
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 白色
[bai2 se4] (フ︹) (توكم);(خالي);(دانې);(درواغ);(دسطرنج په لوبه كې);(سپيڅلى);(سياسي;(لكه توكم;(لكه دهګيو;ابيض;بارجامه;بې رنګه روڼ;بې ضروره;بې ګناه;پاك لمنى;په سپينو ګوټو لوبه More…