Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
皮包 皮毛 皮球 皮疹 皮肤 皮重 皮革 皮鞋 皮鞭
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pi2] (ブ) څښکوړی;اغوستن;اغوستنه;پټوکى;پوټكى;پوست;پوست اچول;پوستكى;پوستكى ايستل;پوستکى;پوستکی;پوستول;تره;جلد;څرمن;څرمن More…
[pi2 bao1 gu3 tou2] (ブ癌繷) پتکه;ترنځى;جهازراني;چنګ;دنګری;ډنګر;زرندۍ;سخت سرى;کهی;لبغړى;لرګين;نرى;وچکی;وچوکی;کړز;ترنځکی;کورمک;سو
3. 皮毛
[pi2 mao2] (ブを) سرسري پوهه;لږه پوهه
4. 皮球
[pi2 qiu2] (ブ瞴) بالون
5. 皮疹
[pi2 zhen3] (ブ痩) غرۍ;(نينكى);بوالهوسی;بې احتياطه;بې پامه;بې پروا;بې فکره;بى باكه;بى پروا;بى سنجشه;بى غوره;بيړندى;ځوانكه;دانه;دځونى دانه;ستو;سرسري;ضعيف More…
6. 皮肤
[pi2 fu1] (ブ涧) څښکوړی;اغوستن;اغوستنه;پټوکى;پوټكى;پوست;پوست اچول;پوستكى;پوستكى ايستل;پوستکى;پوستکی;پوستول;تره;جلد;څرمن;څرمن More…
7. 皮肤发炎
[pi2 fu1 fa1 yan2] (ブ涧祇) احتکاک;اصطکاک
8. 皮肤科医生
[pi2 fu1 ke1 yi1 sheng1] (ブ涧洛ネ) ډرماتولوجيسټ
9. 皮重
[pi2 zhong4] (ブ) ( ميو );پارسنګ;پاړسنګ;پانګ;دتجارتي مال دبارجامې يا طرف لوښي;دړ;دماشو;دمشنګو واښه;كټى;واښه
10. 皮革
[pi2 ge2] (ブ) چرم;پټوکى;پوست;پوستکى;جلد;چښکوړی;چمړه;څرمن;ځګ;ژون;ساخت;سختیان;شولتکی;غونی;قشر;ګګاړه;ګګړه;وژن;څرمنی;څرمي;چرمي;څپلۍ;تړانګه;څمنګی;تړانګه تړانګه;جلدي
11. 皮革制品
[pi2 ge2 zhi4 pin3] (ブ珇) چرم;پټوکى;پوست;پوستکى;جلد;چښکوړی;چمړه;څرمن;ځګ;ژون;ساخت;سختیان;شولتکی;غونی;قشر;ګګاړه;ګګړه;وژن;څرمنی;څرمي;چرمي;څپلۍ;تړانګه;څمنګی;تړانګه تړانګه;جلدي
12. 皮鞋匠
[pi2 xie2 jiang4] (ブ綾) څميار;مچڼګړی;بوټ دوز;ګاولي ګنډونکی;بزونکی;بوټ كنډونكى;چميار;څپښی;کوښار;موچي;موچڼ ګنډونکی;پڼې ګنډونکی
13. 皮鞋油
[pi2 xie2 you2] (ブ綾猳) پالش
14. 皮鞭
[pi2 bian1] (ブ聾) تازيانه;باډګول;بياسته;پتور;پړى;پلېتکه;پليته;په پړي يا ځنځير تړل;په متروكه شړل;په متروكه More…