Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
皱眉 皱纹 皱起
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhou4] (終) چوملک;ګونجلک;ګونجي ګونجي;مونج;سوک موک;کړټو;کونجلغ;کړاسو;کوړيت;ګنجلک;ترنج;غونج;سونګټ;کوت کوت;ګنجی ◊ [zhou4] (終) چوملکول;ګونجې More…
2. 皱眉
[zhou4 mei2] (終) بوس خانه;دپروړو خره;دپروړو دلۍ;رېبل;رېودل;ريبل;سركپول;سکوستل;سکوښتل;سکويل;کټېيل;لو کول
3. 皱眉头
[zhou4 mei2 tou2] (終繷) ( ترش;( دتندى );بد مزاجى;په غضب كتل;په قهر يدل;په قهر);تريوتوب;ټنډه تروول;كتنه;ګور ملتوب
4. 皱纹
[zhou4 wen2] (終) ګرنجی;بالکه;برندول;جوهړه;چرخېړه;چوغول;چوملکول;چوهره;چين;چين ور کول;څوښی;قات;قت;ګټور تجويز يا چل;ګونجه;ګونجې كول;ګونجې More…
5. 皱起
[zhou4 qi3] (終癬) ( دستكول );اميانۍ;امياني;بټوه;بورس;په بټوه كښې اچول;په كڅوړه كې More…