Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盖世 盖包 盖子 盖屋 盖然
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ge3] (籠) باب;بابت;باره;پرې;په هکله;تقريبأ;چاپېر;څه;څه نا څه;څه نه څه;شاوخوا;قريباً;هکله;ګرده ورده;تخميناً;تقريباً;ګردچاپېره;خوا وشا;څنګ;کيله
2. 盖世
[gai4 shi4] (籠) بې جوړې;بې ساري;بې مثاله;غيرقابل مقايسه;ناويات;لاثاني;فريد
3. 盖包装
[ge3 bao1 zhuang1] (籠杆) (تج);پاکټ;پچکولمه;پوښ;پوڼۍ;پېڅوولی;تيكى;څنګ دري;سروزنه;كولمې;کولمه;لفافه;يپو ښېدنه;خول;پرده
4. 盖子
[gai4 zi5] (籠) پتاقي;تېلپکه;پټاخه;پټاکۍ;تاجپوشي;تحديدول;ټاکۍ;ټوپۍ;خول بور;خولبوری;خولپوټى;خوله;خولۍ;ډيډه;زنبر;سر پټونى;سر پوښل;سرپوښ;سره جوړه كول;سنګارول;سيخک;غلبه پرموندل;ګيرا;کاک;هر هغه شى More…
5. 盖屋顶
[gai4 wu1 ding3] (籠郴) ارپکی;بام;بلۍ;پټول;پوښتول;پيشتول;چت;چت پوښل;يام;يام وركول;سيب;شپ;سقف;پوښښ
6. 盖然性
[gai4 ran2 xing4] (籠礛┦) احتمال