Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盗墓 盗窃
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[dao4 mu4 zhe3] (祍褂) تصورى شيطان چې مړى له ګوره را كاږ او خورى يې;ګور كښۍ;ګوركښ
2. 盗窃
[dao4 qie4] (祍叛) تاراج;پټونه;سرقه;غلا;لړه غومی;سرقت
3. 盗窃犯
[dao4 qie4 fan4] (祍叛デ) لاس وهونکی;چور;غل;سارقه;شوکمار;ټاکو;سارق;غلاګرکى;چکه
4. 盗窃罪
[dao4 qie4 zui4] (祍叛竜) سرقه;غلا