Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盛产 盛开 盛行
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 盛产
[sheng4 chan3] (脖玻) مړه خوی;اباد;ابره ور;ارت;اميده;باثروته;باردار;بای;بډا;بډاى;بډای;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پولدار;پيسه دار;پيسه داره;پيسې More…
2. 盛开
[sheng4 kai1] (脖秨) ګلتوب;تخم وال;کرهډ;سرسبزي;چمني;ګلدار
3. 盛行的
[sheng4 xing2 de5] (脖︽) انګېرنه;برلاسی;برېدونکی;بولډال;بولندوی;تابعدار;جګړن;سرکرده;قوماندان;قومندان;کنډکمشر;لاس بری;فرمان دهي;متبوع;حاکمانه;زلند;قومانده