Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
真主 真义 真地 真实 真正 真珠 真理 真诚 真髓
真地
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 真地
[zhen1 de5] (痷) يخوالی;خنکي;بارده;بلومه;بې امانه;بې مينې;بى مينې;ترنځى;جهازراني;خرټيټ;ډنګر;رېزش;زرندۍ;زکام;ساړه;ساړه يخنى;سختزړی;سردسېر;سردسېره;سړڅد;سړزوي;سړزي;سنګدل;سوړ;سوړ More…