Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
真主 真义 真地 真实 真正 真珠 真理 真诚 真髓
真诚
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 真诚
[zhen1 cheng2] (痷港) اصالت;اصليت;اصليتوب;بوبوالى;بې ريائي;خلوص;راستګويي;رښتينواله;رښتينولي;رشتيا والی;روغ نيتي;ريښتيا;سپين زړتوب;سپين زړه;سپينتوب;سوچه والى;کره توب;کره والی