Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
睑板
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jian3] (楼) برزاله ◊ [jian3] (楼) برزاله;ځېږمه;زېږمه;جږمه;ټغ;پزراله;جيږمه;سترغلی;سترګى جيږمه;پلک;څېزمه
2. 睑板
[jian3 ban3] (楼狾) وړوکي