Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
睡梦 睡椅 睡眠 睡眼 睡著 睡袋 睡过
睡椅
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 睡椅
[shui4 yi1] (何慈) کوچ;انتي تېز;اوبجنول;اوږدول;پرې ايستل;پرېيستل;په كلماتو اظهار ول يا څرګندول;په كوچ كې غزېدل;چخړوبنول;خچړوبن کول;داستراحت ځاى;دخوب كټ;سيټ;غځول;كوچ