Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kui2] (禾) (په بارز ډول);(دتعجب ويرې;بوږنول;بوګنول;بېرول;پروتستان;پزول;په ځير كتنه;تبارز;ترهول;ترول;تريول;څرګندوالى;څرګندېدل;دهلول;ډارول;ربنول;سترګې پكښې ښخو;کاته;کسنه;ليد;ليده;يا كنجكا وي له More…
2.
[kui2] (禾) ادوی;ګوښی;منفعک;مجزیٰ;مفکوک;بې اتفاقه;منفک;مفرد;متفرق;مهجور