Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瞅见
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 瞅见
[chou3 jian4] (怃ǎ) پام كول;ازمويل;آزمويل;آزمېيل;اشاره كول;اګاه کېدل;امتحانول;بدرګه كول;په زړه لرل;پوهنه;پوهه;پوهېدل;پېدا کول;پيېدل;جاروتل;څارل;حکمت;ځيركېدل;دانايي;دانش;سترګې پرې More…