Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瞠目 瞠视
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 瞠目
[cheng1 mu4] (縠ヘ) (په بارز ډول);(دتعجب ويرې;بوږنول;بوګنول;بېرول;پروتستان;پزول;په ځير كتنه;تبارز;ترهول;ترول;تريول;څرګندوالى;څرګندېدل;دهلول;ډارول;ربنول;سترګې پكښې ښخو;کاته;کسنه;ليد;ليده;يا كنجكا More…
2. 瞠视
[cheng1 shi4] (縠跌) (په بارز ډول);(دتعجب ويرې;بوږنول;بوګنول;بېرول;پروتستان;پزول;په ځير كتنه;تبارز;ترهول;ترول;تريول;څرګندوالى;څرګندېدل;دهلول;ډارول;ربنول;سترګې پكښې ښخو;کاته;کسنه;ليد;ليده;يا More…