Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
石化 石南 石头 石棉 石榴 石灰 石片 石状 石的 石竹 石笋 石膏 石船 石英 石钟
石头的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shi2 tou5 de5] (ホ繷) خسته;(طب);بريد;بلودل;بمبته;بورجۍ;پاټ;پارس;پرکن;پشقاب;پنډل;پڼل;په تيږ وويشتل;په كاڼو وژل سنګسارول;تېنګه;تيږه;ټک;ټل;حجر;حد;څروی;څکی;دپښتور ګي ګاڼى;ډبر More…