Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
石化 石南 石头 石棉 石榴 石灰 石片 石状 石的 石竹 石笋 石膏 石船 石英 石钟
石榴
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 石榴
[shi2 liu2] (ホ篽) منګتياره;نرګسۍ;( دانارو نه;انار;انګوړي;انګوړی;ګرانادا;لاسي بم;نارون );نر ګوسه;ننګروسه;اننګوړي;اننګ;ولنګ