Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
矿产 矿床 矿水 矿物 矿盐 矿石 矿筛 矿脂
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 矿产
[kuang4 chan3] (膓玻) پخن;طبيعيمواد;كاني;كاني مواد;کاني;معادن;معدن;معدني;معدني اوبه;معدني مواد;جماد
2. 矿床
[kuang4 chuan2] (膓) جماد
3. 矿水
[kuang4 shui3] (膓) كان ياوبه;هغه اوبه چې معدني مالګې ولري;معدني
4. 矿物
[kuang4 wu4] (膓) پخن;طبيعيمواد;كاني;كاني مواد;کاني;معادن;معدن;معدني;معدني اوبه;معدني مواد;جماد ◊ [kuang4 wu4] (膓) پخن;طبيعيمواد;كاني;كاني مواد;کاني;معادن;معدن;معدني;معدني More…
5. 矿物学
[kuang4 wu4 xue2] (膓厩) دكان پيژندنې علم;كان پوهنه;کوارڅيت;سماغ
6. 矿盐
[kuang4 yan2] (膓芉) مالګه
7. 矿石
[kuang4 shi2] (膓ホ) تيږه;فلز لرونكى مواد;فلز وال مواد;كاڼى;معدنى پرښه;معدني;کاني;معدن
8. 矿筛
[kuang4 shai1] (膓縵) اركاره;يوډول فلزى لوښى چې خواړه پكى پخوى
9. 矿脂
[kuang4 zhi1] (膓) واسلين