Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
砍击 砍口 砍痕
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 砍击
[kan3 ji1] (阑) (په تيره شى);برغنډ;بهارۍ;پامالول;پرمختګ;پرهار;په له پورې;ترمه;تنبو;چاك كول;چپړيتول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;چڼ More…
2. 砍口
[kan3 kou3] () (په تيره شى);برغنډ;بهارۍ;پامالول;پرمختګ;پرهار;په له پورې;ترمه;تنبو;چاك كول;چپړيتول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;چڼ More…
3. 砍痕
[kan3 hen2] (勃) (په تيره شى);برغنډ;بهارۍ;پامالول;پرمختګ;پرهار;په له پورې;ترمه;تنبو;چاك كول;چپړيتول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;چڼ More…