Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
砥柱 砥石
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[di3] () باټ;(كاڼى;برجو;دچړو او چاقو ګانودتيره كولو ډبره;مټسان;نوزی;سان;آسيانه;بېلاو;پسان;کاڼی;فراه
2. 砥柱
[di3 zhu4] (琖) بلسول;تار په تارول;ټټر وهل;خرابول;خنډ غورځول;خوارول;شنډول;له كاره ايستل;مايوسول;ويجاړول
3. 砥石
[di3 shi2] (ホ) باټ;(كاڼى;برجو;دچړو او چاقو ګانودتيره كولو ډبره;مټسان;نوزی;سان;آسيانه;بېلاو;پسان;کاڼی;فراه