Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[li4] (膔) اڼل;انېيل;او ڼل;اوړه كول;اوړه کول;اوړول;اوڼل;باټول;پامال;پامالول;تېره More…
2.
[li4] (膔) ريګلن كاڼى;شګلن كاڼى