Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碎块 碎屑 碎布 碎波 碎米
碎布条
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[sui4 bu4 tiao2] (窰ガ兵) تلاږه;اځبی;جړانګه;دانه;رنجه;ريتاړه;ريتاړى ريتاړى كول;ريخانګه;ريښكۍ;ريښكۍ ريښكۍ كول;رينجاړه;سوانول;ريچه;ترازه;څيره;کوتره