Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
示众 示威 示意 示范
示范
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 示范
[shi4 fan4] (ボ絛) اثباتول;بيانول;په عملى تو ګه شريح كول;تشريح کول;تمثيلول;توضيح کول;ثابتول;جلوس ايستل;څرګندول;زباتول;ښكار ه كول;شرحه کول;صافول;لاريون ايستل;مظاهره كول;نمود;ښكارول;نندارې ته More…
2. 示范
[shi4 fan4] (ボ絛) بيان;بيانونه;تبارز;تشريح;تظاهر;تعريف;تفسير;تمثيل;توجيه;توصيف;توضيح;جلوس;جلوه;شرح;لاريون;لياريون;مارش;مظاهره;نمايش;ښوونه;ښودنه;نمايشي;څرګندونه;ښكارونه