Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
种子 种族 种植 种类
种子
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 种子
[zhong3 zi5] (贺) زوڼى;تليسک;اټالول;اّر;اصل;اغزن;اوبه;اولاده;بخار;بنسټ;بېج;پښت;پښه;پوهېدل;تخم;تخم اېستل;تخم شيندل;ټينګل;جوړ جاړی کول;جيره;جيغه;چيخل;خټه كرل;دانه;رسيدل;زړى;زړى More…