Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
租借 租契 租得 租户 租来 租税 租约 租赁 租金
租金
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 租金
[zu1 jin1] () اجاره;باړه;باړه کول;بژه;په اجاره وركول;په كرايه وركول;تقديرول;توصيفول;څيرنګ;څيرنه;څيرې;څيرېدنه;څيرى;درز;ستايل;ستاينه کول;شلېدنه;شلېده;كرايه;کډه;کرايه;کرايه کول;حق الاجاره;ټکي More…