Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
积云 积极 积累 积蓄
积累
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 积累
[ji1 lei3] (縩仓) اټمبار;امبار;انبار;پوټۍ;تجمع;تراکم;کوټه;کوټونه;کوړه;لدړه;متراکم;تذخير;جم و جوش;غونډېده
2. 积累
[ji1 lei3] (縩仓) متراکم;آتشي