Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调
移动式 移动的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yi2 dong4 shi4] (簿笆Α) افادوي;جارو;خوځند;خوځنده;خوځېدونکی;ښورند;ښورنده ژربدلېدونكى;ښورېدونکی;سوڼ خېل;طول;ګرځنده;ګرزاند;ګرزند;کوچۍ;کوچى;متحرک;منقول;حرکاتي;محتمل;سيار;ژوندی
[yi2 dong4 de5] (簿笆) ( لكه داساسى نل څخه چه بل نل جلاشى );( متوازن كول );انډولول;برابرول;تېرکۍ;څنګل;خاښ;غوړګه;فرعى لين;لښته;منډوكى;يالګى;آفسېټ