Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调
移植 移植性
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 移植
[yi2 zhi2] (簿从) ( په جراحۍ كې );پيوندول;له يوه ځاى څخه ليږدول اوپه بل ځاى كې ميشتول;نالول;نيالول;خلك په بل ځاى كې مېشتول
[yi2 zhi2 xing4] (簿从┦) خوځند توب;متحرکيت