Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调
移民点 移民的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yi2 min2 dian3] (簿チ翴) هبه نامه;(چې يو ځاى سره پراته وي);اختلاف حل كونه;اړوتړ;استوګنه;اشتوکه;الوی کول;امنا;انګڅه;بانډه;برابرونه;برياينه;بسپنه;بيچ;پتېينه;پخلاتوب;پخلاينه;پرېکړه ليک;پرېکړون;په More…
[yi2 min2 de5] (簿チ) پرديس;کډوال;لېږدېدونكى;مهاجر;هجرت کوونکی