Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
稀少 稀释
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 稀少
[xi1 shao3] (祡ぶ) رمی تون;په انتخابى توګه;په نادره توګه;ندرتآ;دانشګاه;پس پس;ستاره;خال خال;لږ;سياست
2. 稀释
[xi1 shi4] (祡睦) تمديد;چخړوبنېده