Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
稳固 稳定
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wen3 gu4 de5] (铆㏕) (لكه سرعت);آرامتيا;آرامش;آرامېدل;اسايش;استوار;اعتباري;اعتدال پسند;اعتدالي;اعتمادکول;اومېن;باقاعده;بډبول;بې پردې;بې تذبذبه;پالکوری;پايداره;پخشو;پسنېدل;پوړا;پوړه;پوست More…
2. 稳定
[wen3 ding4] (铆﹚) (دمخصوصې الې په واسطه);انډول;تثبيت كول;تثبيتول;تثبيتېدل;ټنيګول;ثابتېدل;دالوتكې دموازنې ساتل;سمول;مستقر كول;قرارول;ثابتول;انډول ساتل
3. 稳定性
[wen3 ding4 xing4] (铆﹚┦) استقامت;استقرار;پايداري;پايښت;ټيکاو;ټينګتيا;ټينګوالی;ثبات;څوار;قرار;ثابت قدمي;داشت;رسوخ;قراروالی;توازن;هوډه;ټينګښت