Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
穿 穿刺 穿堂 穿孔 穿梭 穿用 穿著 穿衣 穿透
穿刺
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 穿刺
[chuan1 ci4] () انجکشن;برمه کول;پرېښوول;پنچر;پنچرول;تريناک;تېڅل;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيچنه;چيخل;ځنل;دچا غرور ماتول;ښوڅل;سورى;سورى پكښې جوړول;سورى كول;سوری;سوري کول;سيخل;سغول;سوخول