Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
穿 穿刺 穿堂 穿孔 穿梭 穿用 穿著 穿衣 穿透
穿衣 穿衣服
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 穿衣
[chuan1 yi1] (︾) اتوب;اټورۍ;اغوستن;اغوستنه;پارو;پانسمان;پاهه;پټۍ;پنګی;پهه;پوشاک;تبی;چاشني;دسماله;سره;ښوره;کود;کوډ;لام لباس;دباغي;پيه;کشور;حذا;بنداژ
2. 穿衣
[chuan1 yi1] (︾) ټکنيشن;درېشي;دريشى;ظاهرى بڼه;كالې په اغوستل;كالى;نمري
3. 穿衣服
[chuan1 yi1 fu5] (︾狝) (دكاليو اغوستلو په اثر);اثر;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;بوسات;پدل;پوښل;پياشه;تاثير;دجامو اغوستل;دكاليو اغوستل;زد;لګېده;لومۍ